مرحله اول: ايجاد وبلاگ

مرحله دوم: انتشار مطالب در وبلاگ

مرحله سوم: تغير و حذف متن ارسال شده

مرحله چهارم: تغييرات ظاهري وبلاگ

مرحله پنجم: امکان پخش موزيک و کدهاي زيبا سازي در وبلاگ

مرحله ششم: ارسال و خواندن نظرات

مرحله هفتم: آموزش دسته بندي کردن آرشيو موضوعي

مرحله هشتم: لينک کردن