به نام خدا

مرحله 6: ارسال و خواندن نظرات

شما مي توانيد به دوستان خود نظرات و پيشنهادات خود را منتقل کنيد براي اينکار هنگامي که از وبلاگي

ديدن مي کنيد در پايان هر مطلبي متن کوتاهي مي بينيد که با کليک کردن بر رو نظر دهيد و يا امثال اينها

مي توانيد نظر خود را ارسال کنيد...

براي ديدن نظرهايي که دوستانتان به شما داده اند از لينک مقابل هر پست استفاده کنيد و يا بر روي

آخرين نظرات خوانندگان کليک کنيد و نظرات را بخوانيد...

در صورتي که هنگام پست مطلب جديد نوع نظرخواهي را "پس از تاييد نمايش داده شود" انتخاب کرده

باشيد مي توانيد از طريق نظرات تاييد نشده هم نظرات در ببنيد...