به نام خدا

مرحله 7:آموزش دسته بندي کردن آرشيو موضوعي

براي دسته بندي آرشيو موضوعي ابتدا بر روي »موضوعات مطالب کليک کنيد و موضوعات دلخواه خود را

ثبت کنيد . سپس بر روي پست مطلب جديد کليک کنيد و مطلب خود را بنويسيد قبل از ارسال پست از

قسمت انتخاب موضوع مطالب: مطلب خود مرتبط با هر موضوعي که هست را تيک زده و در پايان بر روي

ثبت مطلب و باز سازي وبلاگ کليک کنيد...