به نام خدا

مرحله 8:لينک کردن

شما مي توانيد آدرس و نام وبلاگ دوستانتان را در وبلاگتان ثبت کنيد که به اصطلاح مي گن لينک کردن.

براي لينک کردن به قسمت پيوندهاي وبلاگ برويد:

در قسمت عنوان پيوند نام وبلاگ مرد نظر را بنويسيد.

و در مقابل آن قسمت "آدرس پيوند" آدرس وبلاگ يا وبسايت مورد نظر را بنويسيد و در پايان بر روي

ثبت اطلاعات پيوندها کليک کنيد...

از لينک هاي روزانه هم مي توانيد بعنوان لينکهاي موقت استفاده کنيد...