کدجستجوگرگوگل
1.ابتدا تصوير مورد نظر را انتخاب و براي دريافت کد بر روي همان تصوير کليک کنيد.
2. در پايان تمامي کدها را در تنظيمات وبلاگ و يا ويرايش قالب کپي و پيست کنيد.