نمایش پیج رنک:
1-ابتدا نام سایت مورد نظر جهت قراردادن کد پیج رنک را در جایگاه مربوطه بنویسید.
2- بعداز زدن ارسال کد نمایش پیج رنک سیستم علاوه برنشان دان پیج رنک سایت یا وبلاگ کدی را نیز به شما نشان خواهد داد.
3-کد نشان دادن پیجرنک سایت یا وبلاگ را در قسمت تنظیمات سایت یا وبلاگ قرار دهید تا پیج رنک سایت شما در معرض نمایش عموم باشد.
-
با تشکر از همکاری شما.