مجموعه ي فوق العاده تصاوير زيبا سازي براي وبلاگ.همين طور که مي بينيد اين تصاوير زيبا را مي توانيد در وبلاگ خود در بين مطالب استفاده کنيد که زيبايي و جذابيت خاصي به وبلاگ شما دهد.

براي استفاده از تصاوير:
ابتدا کنار عکس مورد نظر کليک چپ کرده و موس را به طرف ديگر تصوير بکشيد به طوري که که تصوير مورد نظر آبي رنگ شود سپس دقيقا بر روي تصوير مورد نظر راست کليک کنيد و گزينه Copy را فشار دهيد . سپس به بخش پست مطلب جديد يا بخشي که ميخواهيد نوشته هاي خود را در وبلاگ بگذاريد رفته و در محلي که مايليد تصوير در آنجا به نمايش در آيد راست کليک کرده و گزينه Paste را فشار دهيد ، سپس مطلب خود را ثبت يا ارسال کنيد.

توجه :در صورت باز نشدن هر يک از تصاوير بر روي آن راست کليک کرده و گزينه Show Picture را فشار دهيد.

صفحه:  1   - 2   - 3   - 4   - 5   - 6   - 7

 بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤

 بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤

 بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤

 بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤

¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤

 بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤

 بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤

 بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤

 بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤

 بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤

 بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤

 بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤

 بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤ ¤¤ بهترين تصاوير زيبا سازي،شکلکهاي ياهو،کد موزيک ¤¤