با تو تنها مي شود

با تو تنها مي شود      معني هستي را چشيددر ره نا منزلي

در منزلت ماوي گزيد

با تو آسان مي شود      از در بدر بودن گريخت

سر به روي زانوان          از بي کسي اشکي نريخت

اي طلوع هستي ام      آسان چه تابيدي بتاب

سر به روي سينه ام      تا جان به تن دارم بخواب

از طلوع هستي ات نوري به شبهايم بريز

تا ابد با من بمان از من و عشق مگريز

ابزاروب پارسیارائه دهنده جديد ترين خدمات به وبلاگ نويسان