داداشي هاي دخترا

1-داداش اينترنتي تا هر وقت خواستن ازش اکانت مجاني بگيرت!و بدون وجدان

درد اد ليستشو نو پر از اين داداشيهاي رنگ و وارنگ کنن!

2-داداش خر زور تا در موقع لزوم حال بعضيا رو بگيره

3-داداش خوش تيپ و پولدار تا به دوستاش بگه اين بي-اف منه

4-داداش خر خون تا در موقع امتحان براش تقلب بنويسه

5-داداش ماشين دار تا اونو اينور و اونور برسونه

6-داداشي که چشم ديدنشو نداره(همون داداش واقعي خودش)!

ابزاروب پارسی ارائه دهنده جديد ترين خدمات به وبلاگ نويسان