تحملم يه حدي داره

اگه يه بار همه 20واحد رو توي يه ترم افتادين ! بي خيالش

اگه شما رو با نمره 11.99مشروط كردن !خوب شده ديگه

اگه استاد مي خواد به جاي آقا بهتون بگه خانوم !بگه

اگه يه دفعه هارد 60گيگابايت شما هاپولي هاپو شده!پيش مياد ديگه

اگه پرسپوليس قراره از پيكان ببازه !ببازه

اگه سر مراسم خواستگاري،همونجا،عروس خانوم گفت نه! ايشاالله خوشبخت بشه

اگه آمريكا يه موشك اتمي تنظيم كرده درست روي خونه شما !مسئله اي نيست

اگه صبح اول مهر بجاي ساعت 6،ساعت 7 رفتين سر كار !دقيقا" رفتين سر كار

اگه كفشي رو كه امروز واكس زدين رو همه لگد مي كنن !تعجبي نداره

اگه درست شب امتحان بعد از مدتها به عروسي دعوت شدين !مباركه،عروسي رو كه نمي شه نرفت

اگه گار شما به جايي رسيده كه خودتون به خودتون ايميل مي زنين !اينجوري هم يه صفايي داره

اگه توي انتخاب واحد به شما 13واحد بيشتر نرسيده !حتما حكمتي توي اون بوده

اگه بعد از 3ساعت چت كردن يادتون اومد كه با اينترنت ساعت 500تومن ووصل شده بودين !مهم نيست

اگه شمعهاي كيك تولد شما رو بقيه فوت كردن !لبخند بزنين

اگه ماشينتون جلوي يه مدرسه دخترونه پنچر شد و شما پنچر گيري بلد نبودين !خودتون رو نبازين

اگه در حال فرستادن قلب و بوسه با مسنجر متوجه شدين يكي پشت سرتون وايساده !عيبي نداره بابا

اگه بغل دستي شما سر كلاس كه اتفاقا" كنار شما رديف اول نشسته انگشتش رو تا مچ توي دماغش فرو كرد،شش دور بپيچوند، بعد با يه حالت دوراني بيرون آورد،خوب بهش نگاه كرد و بعد خيلي آروم زير ميز كلاس دستش رو پاك كرد !نه !اين يكي رو شرمنده . آدميزاد هم يه تحملي داره