آرزو

سه دوست در يك اتومبيل به مسافرت رفته بودند و متاسفانه يك تصادف مرگبار

باعث شد كه هر سه در جا كشته شوند يك لحظه بعد روح هر سه دم دروازه

بهشت بود و فرشته نگهبان بهشت داشت آماده مي شد كه آنها را به بهشت

راه دهد...

يك سوال!!!

_ الان كه هر سه تا دارين وارد بهشت مي شين اونجا روي زمين بدن هاتون روي

برانكارد در حال تشييع شدن بسوي قبرستان است و خانواده ها و دوستان در

حال عزاداري در غم از دست دادن شما هستند دوست دارين وقتي دارن از كنار

جنازه راه مي رن در مورد شما چي بگن؟

اولي گفت : دوست دارم پشت سرم بگن كه من جز بهترين پزشكان زمان خود

بودم و مرد بسيار خوب و عزيزي براي خانواده ام

دومي گفت : دوست دارم پشت سرم بگن كه من جز بهترين معلم هاي زمان خود

بودم و توانسته ام اثر بسيار بزرگي روي آدمهاي نسل بعد از خودم بگذارم

سومي گفت : دوست دارم بگن : نگاه كن داره تكون مي خوره مثل اينكه زنده

است.

ابزاروب پارسی ارائه دهنده جديد ترين خدمات به وبلاگ نويسان